Ochrona praw autorskich w Portalu 3gb.pl


1. Czy mogę legalnie umieścić na 3gb.pl materiały, które znalazłem w Internecie?

Sam fakt, że jakieś pliki można znaleźć w Internecie, nie znaczy jeszcze, że można je legalnie rozpowszechniać. Dany plik mógł zostać rozpowszechniony w jakimś miejscu bez zgody twórców; mogło być też tak, że autor chce rozpowszechniać plik za darmo, ale np. tylko ze swojej strony internetowej. Plik znaleziony bez żadnej informacji o licencji możemy umieścić na 3gb.pl tylko wtedy, gdy mamy uzasadnione powody, aby domniemywać, że pomimo braku stosownej informacji otwarta licencja została udzielona, a jej warunki pozwalają na rozpowszechnianie pliku. Najlepiej jednak potwierdzić to poprzez kontakt z autorem lub innym podmiotem będącym licencjodawcą.

2. Co można umieścić na swoim profilu, aby nie złamać prawa autorskiego?

Umieścić na profilu można materiały których autorem jesteś ty - muzykę, zdjęcia, filmiki itd.

Publikując filmy lub jakiekolwiek materiały, których autorami są inne osoby, musisz mieć pewność, że autorzy lub inne osoby dysponujące prawami do tych materiałów wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich prac. Może to być zgoda udzielona Ci indywidualnie - warto w tej sprawie kontaktować się z autorem - lub też ogólnie, w formie otwartej licencji obejmującej przyzwolenie na kopiowanie i rozpowszechnianie swojego dzieła. W takiej sytuacji twórcy stawiają najczęściej warunek, aby zachowane zostało oznaczenie ich autorstwa.

W praktyce takiej ogólnej zgody można czasem domniemywać, jednak najbezpieczniej jest się odwołać do bezpośredniego oświadczenia autora.

Często wszelkie wątpliwości może rozwiać zwykły zdrowy rozsądek. Jeśli jakiś film jest obecnie wyświetlany w kinach lub dostępny w wypożyczalniach, a gra lub inny program są w sprzedaży w sklepach, raczej jest mało prawdopodobne, że ich autorzy zgodzili się na rozpowszechnianie tych plików na 3gb.pl. Przed opublikowaniem pliku na profilu najlepiej zastanów się po prostu, czy jego autor nie poniesie z tego powodu jakichś szkód finansowych.

Prawo autorskie pozwala na korzystanie z dzieł chronionych cudzymi prawami autorskimi w ramach tak zwanego własnego użytku osobistego. Oznacza to, że krąg osób pozostających w określonym związku, np. osobistym lub towarzyskim, może korzystać z pojedynczych kopii utworów. Wydaje się zatem, że nie ma przeszkód, aby za pośrednictwem 3gb.pl udostępnić płytę, którą nabyliśmy w sklepie, np. członkowi swojej rodziny lub przyjacielowi. Jednak konieczne wydaje się wtedy ukrycie lub zahasłowanie folderu, tak aby pliki te nie były dostępne dla osób postronnych.

Warto też pamiętać, że prawo do korzystania z utworów w ramach własnego użytku osobistego nie dotyczy programów komputerowych, a więc np. gier, dlatego możliwe jest przechowywanie ich na 3gb.pl wyłącznie jako kopii zapasowych (jeśli sporządzenie kopii zapasowej jest niezbędne do korzystania z programu komputerowego). Także w tym przypadku pliki te nie mogą być dostępne dla osób trzecich, a więc powinny znaleźć się w zahasłowanym lub ukrytym folderze. Oczywiście, aby hasło założone na folder spełniało swoją rolę, nie może być publicznie dostępne. Pamiętaj również, że w niektórych przypadkach rozpowszechnianie materiałów nawet własnego autorstwa może podlegać pewnym ograniczeniom. Dotyczy to sytuacji, kiedy do zrobienia zdjęcia, stworzenia pracy graficznej lub nagrania filmiku wykorzystałeś np. cudzy wizerunek lub znaną piosenkę, czyli skorzystałeś z materiałów, do których prawa przysługują innym osobom. Wówczas legalne rozpowszechnianie Twojego utworu będzie zależeć od uzyskania zgody tych osób.

3. Czy 3gb.pl powie mi, czy dany plik jest legalny?

Niestety, Zespół 3gb.pl nie ma kompetencji ani uprawnień, aby rozstrzygać, czy dany plik jest legalny, czy nie. W razie wątpliwości najlepiej zwrócić się do autora danego pliku.

4. Mój plik został usunięty, a inne podobne - nie.

Jeśli usunęliśmy jakiś plik, który znajdował się na Twoim Profilu, a innych podobnych - nie, znaczy to najprawdopodobniej, że o nich nie wiemy lub też ich właściciele otrzymali od autora pliku indywidualną zgodę na jego rozpowszechnianie.

5. Co zrobić, gdy ktoś narusza moje prawa autorskie?

Na każddej stronie z plikami znajduje się czerwony znaczek z podpisem Zgłoś, jeśli naruszono regulamin. Po kliknięciu w niego pojawi się formularz kontaktowy, za pomocą którego można nam przekazać informacje o naruszeniu. Opisz, o jaki konkretnie plik chodzi i gdzie dokładnie się on znajduje.

Po otrzymaniu takiej wiadomości i potwierdzeniu jej wiarygodności - czyli z reguły w ciągu kilku do kilkunastu godzin - administracja portalu uniemożliwi dostęp do wskazanego pliku, a użytkownik, który go umieścił na swoim koncie otrzyma surowe upomnienie.

Podanie pełnych danych zgłaszającego oraz w miarę szczegółowe opisanie naruszanych praw i wskazanie pochodzenia pliku ułatwi nam szybkie podjęcie odpowiednich kroków - zgodnie z prawem możemy zablokować pliki w odpowiedzi tylko na wiarygodne zgłoszenie.

6. Czy jeśli umieszczę informację o tym, że pliki są chronione prawem autorskim, mogę je legalnie opublikować?

Niestety, żadne zastrzeżenie informujące o tym, że umieszczone na 3gb.pl pliki są chronione prawami autorskimi i powinny być traktowane jako kopia zapasowa lub też usuwane po jakimś czasie, nie ma mocy prawnej i nie zwalnia właściciela profilu z odpowiedzialności za ewentualne łamanie praw autorskich przez rozpowszechnianie cudzych plików.

Pamiętaj, Zespół 3gb.pl nie ma uprawnień ani kompetencji do udzielania porad prawnych. Powyższe informacje mają jedynie charakter wskazówek i zachęt, abyś we własnym zakresie upewnił się, czy zamieszczane przez Ciebie na profilu pliki nie naruszają niczyich praw. W szczególności polecamy zapoznanie się z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zmianami).