Surrealizm w sztuce

Surrealizm jest jednym z kierunków sztuki, powstał w 1924 roku. Surrealizm zastępczo określany był również nadrealizmem, wiązało się to założeniami surrealizmu. Artyści buntowali się przeciwko sztywnym kanonom w sztuce, oponowali za swobodą i brakiem zahamowań. Ich bunt dotyczył przede wszystkim porządku. Celem nadrzędnym artystów z okresu surrealizmu było prowokowanie i burzenie spokoju. Surrealiści odrzucali takie kierunki jak realizm, racjonalizm i klasycyzm. Ich zasadniczym celem było tworzenie sztuki absurdalnej, w której brakuje jakichkolwiek logik. Surrealiści w swym postępowaniu oraz twórczości interesowali się możliwościami ludzkiego umysłu, to on wzbudzał ich ciekawość. Chcąc go poznać często tworzyli prace, które powiązane były z własnymi odczuciami czy nawet snami. Bardzo szybko okres, w którym kształtował się nurt surrealizmu nazwano epoką snów. Surrealizm odbiegał od wcześniejszych kanonów sztuki, dlatego też budził bardzo mieszane uczucia.

Najsłynniejsza blondynka świata

Jest jedna taka blondynka, którą zna cały świat, a mowa oczywiście o niezwykłej gwieździe filmu i seksbombie Marilyn Monroe. Chociaż Monroe zmarła już dawno temu, to pamięć o niej jest nadal żywa, a aktorka wciąż ma wielu fanów. Jej słynny wizerunek czyli platynowy blond włosy i malowany na policzku pieprzyk próbuje naśladować wiele kobiet. Ta legenda kina i jedna z największych ikon kultury popularnej przyszła na świat w 1926 roku w Los Angeles pod nazwiskiem Norma Jeane Mortensen. Nie miała łatwego dzieciństwa, ponieważ wychowywała się w rodzinach zastępczych i sierocińcu. Mimo tego udało się jej osiągnąć niebywały sukces. Na początku pracowała głównie jako modelka, ale zauważył ją szef studia filmowego RKO – Howard Hughes. Wtedy właśnie przybrała pseudonim artystyczny Marilyn Monroe (połączenie imienia aktorki Marilyn Miller i panieńskiego nazwiska matki Monroe). Jako słynna MM wystąpiła w wielu filmach m. in. w Słomianym wdowcu (komedia ze znaną sceną w której podmuch z kanału wentylacyjnego metra unosi aktorce białą sukienkę odkrywając nogi). Inne produkcje filmowe z jej udziałem to: Niagara, Mężczyźni wolą blondynki, Pół żartem, pół serio czy Skłóceni z życiem. Mimo wielu sukcesów często popadała w depresję i zmarła w wyniku przedawkowania leków w 1962 roku. Jednak jej śmierć pozostała nie do końca wyjaśniona i do dziś krąży wokół niej wiele spekulacji i niedomówień zwłaszcza przez wzgląd na romanse Monroe z zamordowanymi braćmi Johnem F. i Robertem Kennedy.

Malarstwo olejne

Malarstwo olejne jest najczęściej spotykaną techniką w dziedzinie sztuki. Jest to dość droga technika, ale posiada ogromne walory, czyli przede wszystkim daje artyście szerokie możliwości w samym tworzeniu oraz mieszaniu barw. Aby uzyskać ciekawe formy półprzezroczystości czy ciekawe faktury należy bardzo grubo nakładać farby. Technika grubej warstwy farby jest pomocna w późniejszym retuszowaniu obrazu, artysta może dowolnie zmieniać jego wygląd oraz barwę. Malarstwo olejne jest dość prostą techniką, a sposoby malowania kreują sami artyści. Każdy obraz olejny składa się z kilku warstw, są nimi podkład, klej, zaprawa, szkic, farby i ostania warstwa, czyli werniks. Istotną sprawą w malarstwie olejnym jest przygotowanie podkładu, czyli podobrazia, ponieważ to właśnie od tej czynności zależy trwałość naszego dzieła. Podkłady takie można kupić już gotowe, czyli zagruntowane lub przygotować własnoręcznie, aby mieć pewność, że sprostają naszym wymaganiom i będą odpowiednie do malowania.

Sztuka współczesna

Sztuka współczesna odnosi się do aktualnego okresu w dziejach sztuki. Sztuka współczesna jest dość nowym nurtem, który został zapoczątkowany po drugiej wojnie światowej. Ze względu na swój krotki czas w dziejach kultury nie ulega jeszcze żadnym podziałom na pod grupy. Sztuka współczesna ma nowe i świeższe spojrzenie na sztukę, artysta już nie służy sztuce tylko rozwija swój talent dla siebie. Sztuka współczesna nie rządzi się żadnymi kanonami panuje tutaj całkowita dowolność. Artysta nie musi już tworzyć dzieł rynkowych, które są modne, posługuje się też własnymi technikami. Współczesność łączy w sobie kilka gatunków sztuki malarskiej, które dowolnie mogą się wypełniać. Współczesny rozwój sprawia, że sztuki tej nie można zakwalifikować do jednolitego kanonu. Sztuka współczesna daje artyście ogromne możliwości dzięki niej może wyrażać swoje emocje i korzystać z różnych środków wyrazu, szczególnym powodzeniem cieszy się collage, awangarda, performance czy fotomontaż.

Co to jest popkultura?

Za początek rozwoju kultury popularnej uznaje się rewolucję przemysłową, a także związane z nią procesy urbanizacji, unifikacji oraz umasowienia społeczeństwa. Bardzo ważną rolę miała tu także ewolucja środków masowego przekazu takich jak prasa, radio i telewizja, które stały się kanałami rozpowszechniania wzorów i treści kulturowych. Dzisiaj kultura popularna otacza nas na każdym kroku, bowiem jest kulturą masową, a na dodatek wciąż wchłania coraz to nowsze obszary i dziedziny życia człowieka. Stała się ona codziennością dlatego, że aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich, przedstawia się je w najprostszy sposób, a dzięki temu docierają one do jak największej liczby odbiorców. Jako najważniejsze cechy kultury popularnej można więc wymienić następujące: wielokulturowość, międzypokoleniowość, obejmowanie swoim zasięgiem wielu warstw społecznych. Kultura popularna jest także przedmiotem ostrej krytyki, w obrębie której zarzuca się jej niski poziom wartości, komercjalizację, brak oryginalności, antyintelektualizm, a także nastawienie na zaspokajanie najprostszych potrzeb.

Język polski

Aby nie robić błędów ortograficznych dzieci uczą się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej zasad ortograficznych. Zasady te są po to, by zrozumieć jak należy pisać, by nie robić błędów. Jest to niezwykle ważne, gdyż źle jest jak Polak robi błędy w swoim ojczystym języku. Oczywiście zdarzyć się może każdemu, jednak chodzi o to, by nie robić błędów nagminnie. Wówczas już nie można tego wybaczyć. No chyba, że ktoś ma chorobę zwaną dysleksją. Wówczas nie można się takiej osoby czepiać, gdyż to nie jej wina, że cierpi na tą chorobę. Dysleksja polega na tym, że osoba, która na nią cierpi nie widzi, że popełnia błędy ortograficzne a także inne takie jak błędy frazeologiczne, błędy stylistyczne. Dodatkowo dysleksja objawia się tym, że taka osoba wolniej pisze, dłużej musi się zastanawiać nad tym co pisze a także ma raczej brzydki charakter pisma. Dysleksję można już wykryć u małego dziecka i już wtedy zacząć odpowiednie leczenie, które będzie miało na celu zmniejszenie skutków tej choroby. Polska jest krajem rozwijającym się. Otwarte granice sprzyjają napływowi cudzoziemców na nasze ziemie. Coraz więcej studentów z zachodu przyjeżdża do nas na wymiany, coraz więcej obcokrajowców zakłada w naszym kraju rodziny i mieszka tu na stałe. Dlatego możemy zauważyć, że powstaje także coraz więcej szkół nauki języka polskiego. Są to przeważnie szkoły prywatne, istnieje także sporo szkół tego typu przy filologicznych wydziałach uniwersyteckich. Obcokrajowcy zapisują się na kilkutygodniowe kursy nauki języka polskiego, który stanowi dla nich język obcy. Czy nauka języka polskiego jako obcego jest trudna? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Owszem, jest trudna i sprawia cudzoziemcom niemało kłopotów.

Malarstwo w średniowieczu

Cechą malarstwa średniowiecznego był kult Boga i świętych, to właśnie oni najczęściej pojawiali się na malowidłach ściennych lub obrazach. Okres ten wyróżnia się prostotą formy, w obrazach brakuje też perspektywy. Co bardzo istotne malarstwo było sztuką uprawianą na początku przez mnichów, to oni wykonywali obrazy oraz ikony. Znali oni bardzo dokładnie postaci wszystkich świętych, dlatego też mogli je przedstawiać z ogromną precyzją. Sztuka średniowieczna jest bardzo specyficzna, ponieważ skłania się bardziej do harmonii i prostoty nie brakuje w niej jednak ogromnego bogactwa materiałów i barw. Sądzono, że używając najlepszych materiałów do produkcji obrazów tym samym składa się hołd samemu Bogu. Sztuka średniowieczna stanowiła bardzo ważny aspekt również poznawczy dla ludzi, większość z nich nie umiało czytać, tylko dzięki malowidłom ściennym mogli poznawać przypowieści biblijne. Wiele z malowideł tych zachowało się po dziś dzień i stanowią bardzo cenny zabytek kulturowy.

Części mowy

Język polski nie jest łatwy do nauki. Ma on bardzo trudną i niezwykle skomplikowaną gramatykę. Jest ona ciężka do zrozumienia dla Polaków, nie mówiąc już o obcokrajowcach. Otóż obcokrajowcy mają bardzo duże problemy, by mówić poprawnie w naszym języku. Bez wątpienia największą trudność przysparza gramatyka polska. Jeżeli chodzi o części mowy to wśród nich możemy wyróżnić czasowniki, rzeczowniki, liczebniki, zaimki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, wykrzykniki, spójniki czy imiesłowy. Już tylko po samych częściach mowy widać, że język polski nie należy do łatwych języków. Jeżeli chodzi o czasownik to jest to odmienna część mowy i można śmiało powiedzieć, że jedna z najważniejszych. Równie ważną częścią mowy co czasownik jest rzeczownik. Te dwie części mowy są bez wątpienia najważniejsze i pełniące najbardziej istotne funkcje w języku polskim. Generalnie części mowy można podzielić na te, które się odmieniają jak na przykład czasownik a także na te, które nie są odmienne jak na przykład przysłówek. Obecnie wiele polskich szkół w rozkładzie zajęć umieszcza obowiązkowe języki obce. Przeważnie jest to język angielski, niemiecki, rosyjski. W niektórych szkołach można sobie wykupić również zajęcia pozalekcyjne, na których uczeń będzie poznawał tajniki języka włoskiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Poziom nauki języka obcego w szkołach jest kwestią dyskusyjną, ale nie ulega wątpliwości, że duża część szkół nie przykłada szczególnej wagi do przedmiotów z języków obcych, które częstokroć traktowane są tam z wielkim przymrużeniem oka. Dzieci w takich szkołach lubią chodzić na język obcy, bo wiedzą, że jest to okazją do odpoczynku po matematyce czy chemii.

Strach

Strach jest największą przeszkodą w ściąganiu w szkole. Nie nauczyciel jest tutaj największym zagrożeniem, ale właśnie strach. Co prawda, nauczyciele mogą unieważnić cały sprawdzian, ale w końcu są tylko ludźmi. Zwykłymi ludźmi, którzy mają swoje słabostki, mają własne problemy, słabe punkty. Nie są maszynami, można ich oszukać. Tylko należy się pogodzić ze swoim losem, to znaczy – jeśli nie umiesz, to masz wpisaną jedynkę tak czy owak. Dlatego porzuć wszelkie nadzieje, nie przejmuj się, co ma być to będzie, i po prostu, tak zwyczajnie, przestań się martwić. Najważniejsze, to zachować spokój, nie bać się, skoncentrować, by w aktualnej chwili będziemy mogli skorzystać ze ściągi. Nauczyciel może przestać zwracać na nas uwagę w każdej chwili, w każdym momencie. I my ten moment musimy wyczaić, te kilka sekund, by zerknąć na kartkę i wyczytać kilka zdań, by móc je potem przepisać. I właśnie to jest ważne, bo jeśli będziecie się bali, ręce będą wam dygały, nie podołacie, po prostu ręce nie będą wam służyły. Dlatego ważny jest spokój, ujarzmienie strachu, pamiętajcie o tym.

Język

Język angielski jest chyba najbardziej powszechnym językiem na całym świecie. Umie go wielu ludzi a jeszcze więcej się go uczy, gdyż zdaje sobie sprawę z jego potęgi. Gdziekolwiek jesteś nawet w Chinach, znajdzie się ktoś, z kim porozumiesz się właśnie po angielsku. Angielski jest wszędzie, to jest fakt, któremu trudno zaprzeczyć. Sam fakt przenoszenia się i adaptacji przez inne języki anglicyzmów. Świadczy to jego popularności. Np. w polskim języku bardzo wiele jest słów angielskiego pochodzenia, ale proces ten widać jeszcze lepiej w języku rosyjskim gdzie na szeroką skalę adaptowane są anglicyzmy. Zastanówmy się Czy ktokolwiek z nas widzi na szybach wystawowych napis :wyprzedaż”? Myślę, że większość z nasz w tej chwili spotyka się z angielskim słowem „sale”. Ileż nas sklepów, czy nazw dań jest w języku angielskim. Dla młodzieży nie jest to tak wielki problem, gdyż oni uczą się angielskiego, trudniej mają ze zrozumieniem tych napisów starsi ludzie. Oto dowody, że angielski jest potęgą.Skoro język angielski jest bardzo popularny i używany praktycznie wszędzie to warto go znać. A jeszcze bardziej warto wgłębić się w tajniki tego języka, gdyż jest to pewna inwestycja w przyszłość. Zacznijmy może dowodzenie tej tezy od udzielania korepetycji. Wiadomo, że praca w szkole nie jest zbyt opłacalna, ale praca w szkole i udzielanie korepetycji to już mogą być dość grube pieniądze. Przyjmując, że taki nauczyciel bierze 30 zł/h a takich lekcji udziela kilkanaście tygodniowo to mamy tu do czynienia z nie małą suma pieniędzy. Nie mówiąc już tu o MTP gdzie hostessa z biegłą znajomością języka angielskiego zarabia ok. 25 zł na rękę często nic nie robiąc. A jeśli poruszyć kwestie tłumaczy symultanicznych, czyli tzw. konferencyjnych lub kabinowych. To naprawdę to może być ogromną motywacją do nauki angielskiego, gdyż taki tłumacz trafi zarobić około 1000 zł za kilkugodzinną konferencję. Oczywiście ta pracami swoje minusy, wymaga od człowieka ogromnego skupienia i świetnej pamięci.