Plik "Mniejsze Zlo 2009.PL.DVDRip.XViD.avi"
Tytu³: Mniejsze Z³o
====================

Ocena: IMDB - 5.7/10 (104), Filmweb - 6.1/10 (4.966)
Produkcja: Polska
Gatunek: Obyczajowy
Czas trwania: 109 min.
premiera: 23.10.2009 - Polska, 23.10.2009 -Œwiat
Re¿yseria: Janusz Morgenstern
Scenariusz: Janusz Morgenstern , Janusz Anderman

OPIS:
====================
Kamil ma jasny cel ┬ľ chce zostaæ pisarzem. Nie dlatego, ¿e kocha literaturê, ale poniewa¿ wie, ¿e bycie pisarzem w ├│wczesnej Polsce jest r├│wnoznaczne z osi¹gniêciem sukcesu finansowego i presti¿u. Kamil ma te¿ pewien zasadniczy problem ┬ľ nie potrafi pisaæ. Bêd¹c na studiach sprytnie udaje nowatorskiego poetê, ale ma ┬ťwiadomo┬ťæ, (upload by AgusiQ)¿e na d³u¿sz¹ metê nie da siê byæ pisarzem nie umiej¹c napisaæ nawet opowiadania. Chyba, ¿e jest siê gotowym na wszystko. Kamil, aby utrzymaæ siê na fali musi coraz czê┬ťciej dopuszczaæ siê oszustw i pod³o┬ťci, manipulowaæ i i┬ťæ na upokarzaj¹ce kompromisy. (upload by AgusiQ)Wszystko to w imiê sukcesu. Tymczasem wok├│³ niego ludzie autentycznie w co┬ť wierz¹ i tocz¹ swoj¹ walkê. W Polsce wybucha stan wojenny, setki ludzi, tak¿e koleg├│w Kamila trafiaj¹ do wiêzieñ. Kamil zaczyna rozumieæ jak niewiele wart jest jego sukces. Ale czy bêdzie mia³ do┬ťæ si³y i odwagi, by naprawdê staæ siê kim┬ť?Aby pobra─ç ten plik musisz si─Ö zalogowa─ç.
Komentarze: