Plik "G.I. Joe: Czas Kobry 2009 PL DVDRip.XviD.AC3.avi"
Elitarna jednostka wojskowa znana jako G.I. JOE przemierza g├│ry Azji ┬îrodkowej, pustynie Egiptu, zat³oczone ulice Pary¿a, a nawet lodow¹ pokrywê Bieguna P├│³nocnego, aby unieszkodliwiæ podstêpnego handlarza broni¹ DESTRO, stawiæ czo³a rosn¹cemu zagro¿eniu ze strony tajemniczej organizacji KOBRA i powstrzymaæ j¹ od pogr¹¿enia ┬ťwiata w chaosie. Wykonuj¹c swoje zadanie, G.I. JOE pos³uguj¹ siê technologiami szpiegowskimi i sprzêtem wojskowym najnowszej generacji.


Aby pobra─ç ten plik musisz si─Ö zalogowa─ç.
Komentarze: