Plik "Przerwa w podrozy 2012 PL.BRRip.XviD.avi"
Suzanne Hollingsworth (Lauren Holly) jest bardzo wp³ywow¹, a jednocze┬ťnie niezwykle wymagaj¹c¹ i trudn¹ we wsp├│³pracy w³a┬ťcicielk¹ sieci hoteli. Kobieta z pogard¹ traktuje swoich podw³adnych, w tym asystentkê Rebeccê White (Kaylee DeFer), i nieustannie ich krytykuje. Pewnego dnia bizneswoman leci s³u¿bowo z Nowego Jorku do Los Angeles. Pogarszaj¹ce siê warunki atmosferyczne sprawiaj¹, ¿e samolot musi l¹dowaæ w Detroit. Niespodziewana przerwa w podr├│¿y i konieczno┬ťæ spêdzenia nocy w obskurnym motelu wyprowadzaj¹ Suzanne z r├│wnowagi. Co gorsza, go┬ťcie zajmuj¹cy s¹siedni pok├│j zachowuj¹ siê bardzo g³o┬ťno, co tylko pog³êbia frustracjê Hollingsworth. W┬ťciek³a, postanawia ich uciszyæ. Pech chce, ¿e mê¿czy┬čni okazuj¹ siê handlarzami ¿ywym towarem z Rosji. Gangsterzy porywaj¹ Suzanne. Na pomoc uprowadzonej spiesz¹ Rebecca oraz ochroniarz jej szefowej, Elliot (Joe Lando). Trzymaj¹cy w napiêciu obraz debiutuj¹cego w roli re¿ysera R.D. Braunsteina. Atutami filmu s¹: dynamiczne zdjêcia, wci¹gaj¹ca fabu³a oraz przekonuj¹ce kreacje aktorskie.


Aby pobra─ç ten plik musisz si─Ö zalogowa─ç.
Komentarze: