Foldery

Plik "PDFXChVP2.5.211.0.rar"
obrazek

PDF-X Change Viewer Pro 2.5.211 + Keygen [PL]

Rozmiar: 15 MB
System operacyjny: Windows XP / Vista / Seven / 8

PDF-XChange Viewer jest alternatywn? wobec Adobe Reader przegl?dark? plik├│w PDF.
Poza standardowymi mo?liwo?ciami takimi jak przegl?danie, drukowanie, kopiowanie i przeszukiwanie dokument├│w aplikacja udost?pnia u?ytkownikom mo?liwo?? wzbogacania plik├│w PDF o dodatkowe tre?ci.


Do przegl?danych materia?├│w mo?emy doda? w?asne teksty, ramki, strza?ki, komentarze, odr?czne zapiski, wirtualne piecz?tki lub dowolne kszta?ty geometryczne. PDF-XChange Viewer umo?liwia tak?e wyr├│?nienie fragment├│w oryginalnego tekstu t?em, podkre?leniem lub przekre?leniem jednak nie jest w stanie zmodyfikowa? pierwotnej tre?ci pliku. Ponadto aplikacja potrafi tworzy? od podstaw nowe pliki PDF poprzez zastosowanie dost?pnych narz?dzi edycyjnych jednak powsta?e w ten spos├│b dokumenty opatrzone s? reklam? zach?caj?c? do zakupu p?atnej wersji programu.

Niew?tpliw? zalet? PDF-XChange Viewer jest polskoj?zyczny interfejs, szybko?? dzia?ania i mo?liwo?? pracy z wieloma dokumentami naraz. Warto doda?, ?e dzi?ki wbudowanym pluginom aplikacja integruje si? z Internet Explorerem i Firefoksem, dzi?ki czemu mo?liwe jest wy?wietlanie plik├│w PDF bezpo?rednio w oknie przegl?darki.Ten plik znajduje się w folderze zabezpieczonym hasłem.
Aby przegl─ůda─ç jego zawarto┼Ť─ç musisz je wpisa─ç w poni┼╝sze pole.